STARTSIDA

KOKILLEN

VÅRA FASTIGHETER
 - BORLÄNGE/DOMNARVET
 - FALUN

KONTAKTA OSS

Två kokiller för stålgjutning.

Bolaget

Kokillen Fastigheter är ett mindre fastighetsbolag, som äger fastigheter i Borlänge och Falun. Bolaget inriktar sig på att äga, förvalta och utveckla främst bostadsfastigheter.

Företaget, som startades redan 1986, då verksamt inom området industriell produktion, har sedan ett antal år varit vilande innan det under år 2006 bytte namn och verksamhet. Bolagets organisationsnummer är 556288-7983.

Kokillen är medlem av Fastighetsägarna Mellansverige och har förhandlingsavtal med Hyresgästföreningen Region Mitt.

Kokillen är ett helägt dotterbolag till EGID AB, ett privatägt holding- och förvaltningsbolag, kontrollerat av Sten Kansbod, Danderyd. Bolaget startades redan 1982 och har hela tiden  haft samma huvudägare.

Kokillen - Namnet

De första husen, som Kokillen Fastigheter AB förvärvade tillhör Fastigheten Domnarvet 50:36 i Borlänge kommun. Bolagsnamnet valdes för att erinra om den tradition av metallurgisk verksamhet, som finns i stadsdelen Domnarvet, där fastigheten är belägen. En kokill är en gjutform av metall, vari det smälta stålet göts till ämnen för den fortsatta tillverkningen.