STARTSIDA

KOKILLEN

VÅRA FASTIGHETER
 - BORLÄNGE/DOMNARVET
 - FALUN

KONTAKTA OSS

Två kokiller för stålgjutning.

Bolaget

Kokillen Fastigheter är ett fastighetsbolag, med organisationsnummer 556288-7983.

 

Kokillen - Namnet

De första husen, som Kokillen Fastigheter AB förvärvade tillhör Fastigheten Domnarvet 50:36 i Borlänge kommun. Bolagsnamnet valdes för att erinra om den tradition av metallurgisk verksamhet, som finns i stadsdelen Domnarvet, där fastigheten är belägen. En kokill är en gjutform av metall, vari det smälta stålet göts till ämnen för den fortsatta tillverkningen.